Επιστολή προς ΔΕ, 06/03/14

06/03/14

Προς τη Γραμματεία του ΠΚΣ
Παρακαλούμε όπως πρωτοκολληθεί και κοινοποιηθεί στα μέλη της ΔΕ η
ακόλουθη αίτηση μας
Με τη παρούσα κοινή αίτηση μας ζητούμε από την Πρόεδρο και τον Γραμματέα
της ΔΕ όπως αποστείλουν γραπτές προσκλήσεις στα μέλη της ΔΕ για σύγκληση
έκτακτης ΔΕ του ΠΚΣ, σύμφωνα με το αρ. 14 του καταστατικού  με θέματα :
Ο κίνδυνος της λύσσας
Ενημέρωση για το ασφαλιστικό
Εγκατάσταση στα νέα γραφεία
Προτεινόμενος χρόνος η Κυριακή 16/3/12014, και ώρα 11.00 και τόπος τα
νέα γραφεία του Συλλόγου

Τα μέλη της ΔΕ
Λάμπρος Αντωνιάδης
Ελένη Μπράχου
Δημήτρης Χρηστίδης

Αφήστε μια απάντηση