Αρχείο μηνός Φεβρουάριος 2015

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΠΚΣ, 01/02/15

Το κτηνιατρικό επάγγελμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Η διαπίστωση αυτή αντικειμενικά βρίσκεται σε αντίθεση με τις αντιλήψεις που κυριαρχούν σήμερα στα όργανα διοίκησης του ΠΚΣ και προσανατολίζουν τη δράση του σε άσχετες με την παραγωγή, πλευρές του κτηνιατρικού επαγγέλματος (π.χ. ζώα συντροφιάς), αποδεχόμενες ουσιαστικά τις βασικές αντι-κτηνοτροφικές πολιτικές. Το αποτέλεσμα είναι να αδυνατίζει η πίεση στους φορείς άσκησης πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, πράγμα που παρασύρει προς τα κάτω και το κτηνιατρικό επάγγελμα. Μάρτυρας για τα παραπάνω είναι οι διαχρονικές πολιτικές εγκατάλειψης της κτηνοτροφίας. Το ζωϊκό κεφάλαιο της χώρας μειώνεται διαρκώς, ανάλογα με το είδος των εκτρεφόμενων ζώων, με πρωταθλητή τον τομέα της αγελαδοτροφίας-βοοτροφίας, ο οποίος ακολουθείται στενά από την χοιροτροφία και πτηνοτροφία κρεοπαραγωγής. Η πορεία αυτή συνοδεύεται με τη μείωση της απασχόλησης των κτηνιάτρων στα παραγωγικά ζώα. Η εικόνα αυτή συμβαδίζει με την υπο-στελέχωση των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών και την συνεπαγόμενη αδυναμία εφαρμογής κτηνιατρικών προγραμμάτων, που υπονομεύει τη δημόσια υγεία και τις εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας σε προϊόντα ζωϊκής προέλευσης.

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ: Απόφαση της ΓΣ του ΠΚΣ στις 01-02-15