Αρχείο μηνός Ιούνιος 2014

Επιστολή προς ΔΕ, 25-06-14

25-06-14

Παρακαλούμε όπως πρωτοκολληθεί και κοινοποιηθεί στα μέλη της ΔΕ η ακόλουθη αίτηση μας
Με τη παρούσα κοινή αίτηση μας ζητούμε από την Πρόεδρο και τον Γραμματέα της ΔΕ όπως αποστείλουν γραπτές προσκλήσεις στα μέλη της ΔΕ για σύγκληση έκτακτης ΔΕ του ΠΚΣ, σύμφωνα με το αρ. 14 του καταστατικού  με θέματα :
Ασφαλιστικό
Σχέδιο ΚΥΑ για κτηνίατρο εκτροφής
Απόφαση για λύσσα
Προτεινόμενος χρόνος το Σάββατο  29/6/12014, και ώρα 16.00 και τόπος τα νέα γραφεία του Συλλόγου
Τα μέλη της ΔΕ
Λάμπρος Αντωνιάδης
Ελένη Μπράχου
Δημήτρης Χρηστίδης