Αρχείο μηνός Ιούνιος 2013

Πρόταση της ΑΡΠΑ για Επιστολή της Δ.Ε. του Π.Κ.Σ. προς τα μέλη του

Πρόταση της ΑΡΠΑ για

Επιστολή της Δ.Ε. του Π.Κ.Σ. προς τα μέλη του

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τον τελευταίο καιρό έχουν πυκνώσει οι περιπτώσεις ανασφάλιστης και μη κανονικά πληρωμένης εργασίας. Επειδή αυτό το γενικό φαινόμενο έχει πάρει διαστάσεις και στον κτηνιατρικό χώρο, ιδιαίτερα με τις διάφορες μορφές μαθητείας και πρακτικής άσκησης, η ΔΕ οφείλει να υπενθυμίσει:

Η εργασία που προσφέρεται από κάθε πτυχιούχο κτηνιατρικής είναι εργασία κτηνιάτρου και οφείλει να αμείβεται ανάλογα. Για τη ΔΕ αυτό σημαίνει τήρηση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και αμοιβή με 1226€ μικτά για πλήρη απασχόληση πρωτοαπασχολούμενου.

H ΔΕ προτρέπει τους συναδέλφους να μη μετέχουν και αυτοί στην άγρια εκμετάλλευση των κτηνιάτρων και ιδιαίτερα των νεώτερων. Γνωρίζει πως οι συνθήκες εργασίας δεν αποτελούν μόνο πεδίο κερδοφορίας αλλά και αθέμιτου ανταγωνισμού απέναντι στους κτηνίατρους που απασχολούν νόμιμα κτηνιάτρους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών, με συνθήκες εργασίας που περιγράφονται, ασφαλίζονται και συνομολογούνται σε γραπτές συμβάσεις ή συμφωνίες.

Η ΔΕ (οφείλει να προειδοποιήσει πως δε θα ανεχτεί περαιτέρω φαινόμενα εκμετάλλευσης και αθέμιτου ανταγωνισμού και)* θα προασπίσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τα δικαιώματα των κτηνιάτρων που ασκούν νόμιμα την εργασία τους.

*Το σημείο αυτό του κειμένου, μετά από πρόταση του συναδέλφου Ερ. Τσιπιανίτη απαλείφθηκε και δε συμπεριλήφθηκε στην τελική απόφαση της ΔΕ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΤΟΥ ΠΚΣ ΣΤΙΣ 26-05-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΤΟΥ ΠΚΣ ΣΤΙΣ 26-05-2013

Στις 26-05-2013, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της ΔΕ του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν είναι οι ακόλουθες:
1. Ανοίχτηκαν οι προσφορές των μηχανικών για τις επιδιορθώσεις των νέων γραφείων. Έγινε σύγκριση των προσφορών και καταλήξαμε σε δύο από αυτές. Στους μηχανικούς που τις είχαν συντάξει αποφασίστηκε ότι θα αποσταλεί νέα επιστολή που θα τους ζητά να συγκεκριμενοποιήσουν τις προσφορές, οι απαντήσεις τους θα σταλθούν στο δικηγόρο και η επιλογή θα γίνει βάσει της φθηνότερης εκ των δύο προσφοράς.
2. Συζητήθηκαν οι νέες τροποποιήσεις του Υπουργείου στο ν/σ για τα αδέσποτα. Θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι μέχρι την έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης, η σήμανση και καταγραφή των ζώων στη βάση δεδομένων πραγματοποιείται από τον ΠΚΣ. Συζητήθηκε το άρθρο 17α του ν/σ σχετικά με την αντιμετώπιση της Λεϊσμάνια, προτάθηκε (και αποφασίστηκε) να αφαιρεθούν δύο από τις τρεις παραγράφους ως τουλάχιστον επιστημονικά αβάσιμες. Οι παράγραφοι εκτός των άλλων πρότειναν συγκεκριμένα σχήματα θεραπείας της λεϊσμανίασης.
3. Αποφασίστηκε συνεργασία του ΠΚΣ με την εφημερίδα “ΠΑΡΑΓΩΓΗ”.
4. Αναφορικά με το ΤΣΑΥ υπήρχε μεγάλη αμηχανία εκ μέρους της ΑΚΚ, δίχως να καταλήγει σε κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Απεναντίας από την πλευρά της ΑΡΠΑ και της Πανεπιστημονικής υπήρξε η τοποθέτηση ότι είναι απαράδεκτο το αποθεματικό του ταμείου μας – κόποι τόσων ετών- να χρησιμοποιείται για κερδοσκοπικούς σκοπούς στο χρηματιστήριο. Η εκπρόσωπος του ΤΣΑΥ θα πρέπει να έχει τη θέση πως πολιτική τοποθέτηση του Συλλόγου μας είναι η άμεση απομάκρυνση του αποθεματικού από το χρηματιστήριο και η επένδυση του σε κοινωνικού χαρακτήρα έργα (π.χ. Στέγη Υγειονομικών κτλ). Η άποψη αυτή σχηματοποιήθηκε σε πρόταση και υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (5 Υπέρ : 4 Κατά).
5. Έγινε πρόταση εκ μέρους του Ερ. Τσιπιανίτη για έκδοση σφραγίδας με το σήμα του Συλλόγου για τη σφράγιση των βιβλιαρίων.
6. Μετά από πρόταση της ΑΡΠΑ και στα πλαίσια εφαρμογής της απόφασης της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε: α) Να αποσταλεί επιστολή προς όλα τα μέλη του ΠΚΣ που θα ενημερώνει πως η ΔΕ είναι αντίθετη με όλα τα περιστατικά ανασφάλιστης και μη κανονικά πληρωμένης εργασίας που λαμβάνουν χώρα και τείνουν να γίνουν καθεστώς και πως θα προασπίσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τα δικαιώματα των κτηνιάτρων που ασκούν νόμιμα την εργασία τους. β) Να πραγματοποιηθεί εντός διμήνου press conference στην Αθήνα με θέμα τη λύσσα και εκδήλωση αμέσως μετά το καλοκαίρι με θέμα τη λύσσα και την αντιμετώπιση της κρίσης από τον κλάδο.

Ακολουθεί η πρόταση της ΑΡΠΑ για επιστολή της ΔΕ προς τα μέλη του ΠΚΣ.

 

Πρόταση της ΑΡΠΑ για Επιστολή της Δ.Ε. του Π.Κ.Σ. προς τα μέλη του

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Τον τελευταίο καιρό έχουν πυκνώσει οι περιπτώσεις ανασφάλιστης και μη κανονικά πληρωμένης εργασίας. Επειδή αυτό το γενικό φαινόμενο έχει πάρει διαστάσεις και στον κτηνιατρικό χώρο, ιδιαίτερα με τις διάφορες μορφές μαθητείας και πρακτικής άσκησης, η ΔΕ οφείλει να υπενθυμίσει:

Η εργασία που προσφέρεται από κάθε πτυχιούχο κτηνιατρικής είναι εργασία κτηνιάτρου και οφείλει να αμείβεται ανάλογα. Για τη ΔΕ αυτό σημαίνει τήρηση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και αμοιβή με 1226€ μικτά για πλήρη απασχόληση πρωτοαπασχολούμενου.

H ΔΕ προτρέπει τους συναδέλφους να μη μετέχουν και αυτοί στην άγρια εκμετάλλευση των κτηνιάτρων και ιδιαίτερα των νεώτερων. Γνωρίζει πως οι συνθήκες εργασίας δεν αποτελούν μόνο πεδίο κερδοφορίας αλλά και αθέμιτου ανταγωνισμού απέναντι στους κτηνίατρους που απασχολούν νόμιμα κτηνιάτρους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών, με συνθήκες εργασίας που περιγράφονται, ασφαλίζονται και συνομολογούνται σε γραπτές συμβάσεις ή συμφωνίες.

Η ΔΕ (οφείλει να προειδοποιήσει πως δε θα ανεχτεί περαιτέρω φαινόμενα εκμετάλλευσης και αθέμιτου ανταγωνισμού και)* θα προασπίσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τα δικαιώματα των κτηνιάτρων που ασκούν νόμιμα την εργασία τους.

 

*Το σημείο αυτό του κειμένου, μετά από πρόταση του συναδέλφου Ερ. Τσιπιανίτη απαλείφθηκε και δε συμπεριλήφθηκε στην τελική απόφαση της ΔΕ.