Αρχείο μηνός Φεβρουάριος 2013

Επιστολή στη Δ.Ε. 23 Φεβρουαρίου 2013

Δύο εβδομάδες μετά τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του ΠΚΣ στο ξενοδοχείο DAIOS στη Θεσσαλονίκη δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί πουθενά η ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση που λήφθηκε, προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα μέλη του Συλλόγου.

Επειδή θεωρούμε πως όλες οι δραστηριότητες του Συλλόγου θα πρέπει να γίνονται γνωστές στα μέλη του, πολύ δε περισσότερο η απόφαση μιας Γενικής Συνέλευσης που καθορίζει τη δράση του το επόμενο χρονικό διάστημα, καλούμε το Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, ως αρμόδιο βάσει του Καταστατικού για την τήρηση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όπως προχωρήσει στην κοινοποίηση της απόφασης.

Παρακαλούμε το συγκεκριμένο mail όπως προωθηθεί σε όλα τα μέλη της ΔΕ, ώστε να λάβουν γνώση και αναμένουμε άμεση ανταπόκριση.

Για την ΑΡΠΑ

Μπίλιας Γιάννης

Τσακανίκας Γιώργος