Χωρίς κατηγορία

Επιστολή προς τη ΔΕ για την Κτηνιατρική Ενημέρωση_02/08/2013

Προς τη Διοικούσα Επιτροπή του ΠΚΣ.

 Αθήνα, 02/08/2013

Εν όψει της τελευταίας πριν τις εκλογές συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση περί την Κτηνιατρική Ενημέρωση και τις δυνατότητες επανέκδοσης του περιοδικού.

Η προϊούσα συλλογική αδράνεια και η (σιωπηρή) απροθυμία της Διοικούσας για τακτική ενημέρωση των μελών του Συλλόγου οδήγησαν σε τέλμα την όποια προσπάθεια για έκδοση του περιοδικού την τελευταία διετία. Ως τελευταίο φύλλο συκής επελέγη το “υψηλό” κόστος (έκδοσης και) ταχυδρόμησης, εν τέλει η απώλεια της λεγόμενης “ταχυδρομικής ατέλειας”.

Για να διασαφηνίσω τη νέα κατάσταση ως προς την ταχυδρομική ατέλεια (press-post) των περιοδικών, επικοινώνησα με το Υπουργείο Τύπου και πληροφορήθηκα ότι ισχύουν τα ακόλουθα. Για να υφίσταται τέτοια ατέλεια (κόστος ταχυδρόμησης 0,50 € ανά τεύχος) είναι απαραίτητο το περιοδικό να εκδίδεται είτε από Εκδότη-Δημοσιογράφο (κατ’ επάγγελμα) είτε από εκδοτική εταιρεία. Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος για τον οποίο υποδεκαπλασιάστηκε ο αριθμός των εκδιδόμενων επαγγελματικών περιοδικών την τελευταία τριετία.

Σε διαφορετική περίπτωση (όπως και για την Κτηνιατρική Ενημέρωση) το ταχυδρομικό τέλος ανέρχεται σε 1,00 € ανά τεύχος. Τούτο, σε συνδυασμό με το “πάγιο” κόστος έκδοσης (στοιχειοθεσία, εκτύπωση, σακουλοποίηση) των 3.000 € (όπως χρεωνόταν μέχρι τώρα από την εταιρεία “ΜΕΜΦΙΣ”), ανεβάζει το συνολικό κόστος έκδοσης του περιοδικού σε περίπου 5.500-6.000 € (για 2.500-3.000 τεύχη ανά έκδοση). Ήτοι η διαφορά με πριν ανέρχεται σε 1.250-1500 €).

Θεωρώ ότι το ανωτέρω κόστος σημαίνει πως η έκδοση του περιοδικού δεν θα είναι δυνατόν να καλύπτεται πλήρως από τις διαφημιστικές καταχωρίσεις (δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας) και ως εκ τούτου θα πρέπει να επιδοτείται εν μέρει από τους λοιπούς πόρους του Συλλόγου. Τούτο, εφόσον θέλουμε να συνεχίσουμε (όπως φρονώ και υποστηρίζω) την έκδοση του περιοδικού του Συλλόγου και την ενημέρωση των μελών του.

Όπως και να έχει, πλησιάζουμε σε εκλογές και είναι απαραίτητο να υπάρξει ο κοινός, δημόσιος χώρος για την ενημέρωση των κτηνιάτρων, την επικοινωνία των διαφόρων θέσεων και απόψεων, τη συζήτηση εν τέλει.

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι αν η Διοικούσα Επιτροπή κρίνει -ρητά και έμπρακτα- απαραίτητη την έκδοση του περιοδικού και συνεπώς την ενημέρωση των μελών του Συλλόγου.

Εάν ναι, ζητώ την απόφαση της Διοικούσας (στα πλαίσια της συνεδρίασης της 03 Αυγούστου 2013) για υποστήριξη της άμεσης έκδοσης του επόμενου τεύχους της Κτηνιατρικής Ενημέρωσης από την Επιτροπή Εκδόσεων του Συλλόγου, όπως αυτή αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση.

Εάν όχι, αυτό σημαίνει ότι η Διοικούσα θεωρεί πως ο Σύλλογος θα διαθέτει πλέον μόνο ηλεκτρονικές εκδόσεις (τον ιστότοπο “www.hva.gr” και ενδεχομένως κάποια ηλεκτρονική εκδοχή της Κτηνιατρικής Ενημέρωσης). Σε αυτή την περίπτωση είναι καιρός η ευθύνη λειτουργίας του ιστοτόπου (κωδικοί πρόσβασης, οργάνωση και ενημέρωση ύλης κλπ) να περιέλθει στην (καταστατικά προβλεπόμενη) Επιτροπή Εκδόσεων, άλλως “Συντακτική Επιτροπή”.

Οποιαδήποτε τρίτη απόφαση σημαίνει ότι η Διοικούσα επιλέγει τη σιγή ασυρμάτου και τον έλεγχο διακίνησης της πληροφορίας. Εκτός και αν μπορείτε να μας πείσετε για το αντίθετο.

 

Το μέλος της Επιτροπής Εκδόσεων του ΠΚΣ